PONUDA ZA SAMOSALNE PREDUZETNIKE:

«All inclusive»ili a la carte paket

Počevod 19 € bez PDV / mesečno

Accès 24/7

à vos documents triés par nos soins  

Interlocuteur Unique

soutenu par une équipe d'experts pour répondre à tous vos besoins

  

Comptabilité, Paie,...

nous faisons tout

  

 • Planiranje vašeg projekata u centru za upravljanje usmerenom budućnosti: planiranje glavnih rokova, kontaktnih tačaka itd, vezano za osnivanje vaše firme.
  Pravni i poreski saveti.
  Realizacija ili revizija vašeg biznis plana, realizacija ili revizija vaše prognoze na 3 godine, pomoć pri potražnji finansiranja projekta od banke i drzavnih organa.
  Dopunska pravna podrška : revizija vaših pravnih dokumenata, izrada ključnih dokumenata: CGV, CGU, ugovor o zakupu, ugovor o radu i sl. naši stručni advokati, saveti, podrška i depozit ključnih elemenata vašeg identiteta: pretraživanje anteriornosti, rezervacija imena domena, deponovanje marke.

   

Savet našeg stručnog tima

POMOĆ PRI OSNIVANJU PREDUZEĆA IZRADA VAŠIH FISKALNIH, SOCIJALNIHI PRAVNIH STATUTA

 • Savet i pomoć u izboru statusa.

 • Izrada statuta

 • Formalnosti oko registracije.

 • Formalnosti oko osnivanja.

UPRAVLJANJE VAŠIH RAČUNOVODSTVENIH I PLATNIH LISTA

 • Upravljanje vašim računovodstvom (evidentiranje računa, izvoda iz banke, deklaracije PDV-a, bilansa stanja ...)

 • Optimizacija vaše naknade tokom procene.

 • Pomoć pri izboru socijalnog i penzionog osiguranja

 • Realizacija društvenog okruženja vaše kompanije.

 • Realizacija mesečnih platnih listova vaših saradnika.

 • Praćenje planinga i godišnjih odmora.

 • Državno i mesečno praćenje socijalnih naknada.

 • Nominativna socijalna deklaracija (DSN).

 • Dematerijalizovani prenos deklaracija.

 • Mesečni monitoring poreskog kredita za konkurentnost i zapošljavanje (CICE).