FREE LANCE PONUDA:

«All inclusive»ili paket

Od 19€ bez PDV / mesečno

Accès 24/7

à vos documents triés par nos soins  

Interlocuteur Unique

soutenu par une équipe d'experts pour répondre à tous vos besoins

  

Comptabilité, Paie,...

nous faisons tout

  

 • Automatski i siguran oporavak svih profesionalnih bankarskih operacija.

 • Usmeravanje bankarskih operacija u vašoj platformi, zatim verifikacije i validacije.

 • Određivanje poreskih prijava i izrada godišnjeg rasporeda.

 • Izrada poreskih deklaracija.

 • Verifikacija poreskih deklaracija i eventualne regulacije (e).

 • Uspostavljanje godišnjih pravnih formalnosti i podnošenje godišnjih računa u registar Privrednog suda.

UPRAVLJANE ZAKONSKIM OBAVEZAMA VAŠE KOMPANIJE

UPRAVLJANJE VAŠIH RAČUNOVODSTVENIH I PLATNIH LISTA

 • Upravljanje vašim računovodstvom (evidentiranje računa, izvoda iz banke, deklaracije PDV-a, bilansa stanja ...)

 • Optimizacija vaše naknade tokom procene.

 • Pomoć pri izboru socijalnog i penzionogo siguranja

 • Realizacija društvenog okruženja vaše kompanije.

 • Realizacija mesečnih platnih spiskova vaših saradnika.

 • Praćenje planinga i godišnjih odmora.

 • Državno i mesečno praćenje socijalnih naknada.

 • Nominativna socijalna deklaracija (DSN).

 • Dematerijalizovani prenos deklaracija.

 • Mesečni monitoring poreskog kredita za konkurentnost i zapošljavanje (CICE).