Kako Keycost funkcioniše ?
Sve je sistematizovano.
Keycost brine o svemu!

 

 

Bez obzira da li ste podatke preneli iz svog OnLine prostora ili nam jednostavno poslali vaše dokumente, oni se direktno prenose na naše računovođe koji će efikasno obaviti sve što je neophodno.
Pronađite ih u bilo kom trenutku u vašem OnLine prostoru.

Savremeno posIovanje ...

 

 

 

 

Putem interneta možemo da vam omogućimo uvid u vaše računovodstvene podatke.

Zahvaljujući najnovijem OnLine sistemu, imate virtuelnog računovođu u svom preduzeću.

Naši računarski programi maksimalno racionalizuju računovodsvene usluge.

Tim računovođa i konsultanatavas savetuje

 

Sa Keycost-om, svakodnevno vas prati računovođa i OnLine konsultant. Pridružite im se u bilo kom trenutku putem telefona, e-mejla ili video konferencije.

 
 
Naše usluge
Ovde su naše detaljne usluge za korisnike :
> Popunite sledeći upitnik i primite ponudu putem OnLine odgovora:
 06 19 89 19 90 ili 06 27 13 41 07 
ili 01 77 37 00 80

KeyCost

Vaša računovodstvene agencija koja obavlja sve knjigovodstvene i savetodavne usluge, Vaš partner za bezbrižno i pouzdano poslovanje

Ponuda prilagođena vašim potrebama i zahtevima >

"Sa Keycost-om, imaćete jedinstvenog sagovornika za sve vaše zahteve: Računovodstvo (analitička evidencija salda, konta, listing otvorenih stavki, fakture za  uplatu)vođenje poreskih evidencija, bilans stanja (poreska knjiga), optimizacija poreza, pravilnost postupaka, finansijska analiza, vođenje glavne knjige,obračun plata, prijava/odjava radnika, obračun socijalnih doprinosa, plaćeno odsustvo, ... "

Ivan Conic, Suosnivač, KeyCost

Naši klijenti preporučuju

« Medju svojim mnogobrojnim klijentima, kabinet ima cast da radi sa lokalnim firmama na regionalnom, nacionalnom ili internacionalnom nivou, medju kojima je Solidarnost za Kosovo Arnoa Gujona »

 

"Firma KEYCOST je zaista profesionalna, nema nikakve greške u računovodstvu. Društvena i poreska baza uvek savršene. Spavam mirno. Pored toga, firma je fleksibilna u svojim uslugama ... to je « a la carte »ili u paketu« all inclusive ». Ja je preporučujem "

Generalni direktor, Kuća guma

 

Potrebno vam je više informacija? Kontaktirajte nas !
66 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES - 75008 PARIS
Tel: 01 77 37 00 80